Vår värdegrund

  • Det ska vara roligt att gå till jobbet!
  • Entrecon är en starkt värdegrundsstyrd organisation utan strikta hierarkier.
  • Beslut fattas på grundval av kompetens snarare än hierarkiskt mandat.
  • Effektiv organisation, korta beslutsvägar, delaktiga och engagerade medarbetare.
  • Den enda gången vi backar är när vi tar sats

Huvudkontor

Södra Kansligatan, Östra flygeln
802 52 Gävle