Byggledare
Byggledning är en beställarstödsfunktion att kontrollera och styra entreprenader. Alla våra byggledare har kompetens inom AMA, entreprenadjuridik med AB och ABT som grund, samt Arbete på väg eller kommunspecifik motsvarighet. 

Entrecons medarbetare har många års erfarenheter från entreprönersleden.