Byggplatsuppföljning
Byggplatsuppföljning och byggledning skiljer sig inte så mycket imellan, men BPU är mer anpassat till totalentreprenader.