Projekteringsledare
Projektledare för projekteringsskedet.