Projektledare
Vi erbjuder projektledare inom drift, underhåll och investeringsprojekt inom infrastruktur åt både den offentliga och den privata sektorn.